GEODEST PLUS - Ing. Jaroslav Grabmüller

GEODEST PLUS - Ing. Jaroslav Grabmüller

Sídiště. 1. máje 1141
386 01 Strakonice
IČ: 69110816
DIČ: CZ520714286

Informace o subjektu GEODEST PLUS - Ing. Jaroslav Grabmüller

Provádíme geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí -  geometrické plány pro rozdělení pozemků, zaměření budov, věcná břemena,

vytyčování vlastnických hranic

zaměření skutečného provedení staveb

práce odpovědného geodeta na stavbách

polohopisné a výškopisné plány - podklad pro projekty

zaměřování inženýrských sítí

prodej geodetických přístrojů a pomůcek

 

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Jaroslav Grabmüller  -   602 454572

Jan Randák  -  724 176565

 

Kde nás najdete?